Video

 

PHÁP LÝ DỰ ÁN FLORENCE MỸ ĐÌNH

 

Mẫu HĐMB chuẩn: Quý khách xem ==> Tại đây

Bản đồ hiện trạng: Quý khách xem ==> Tại đây

Báo cáo khả thi đầu tư xây dựng công trình: Quý khách xem ==> Tại đây

Chấp thuận điều chỉnh mặt bằng và phương án kiến trúc: Quý khách xem ==> Tại đây

Ý kiến về việc TKCS PCCC: Quý khách xem ==> Tại đây

Giấy chứng nhận PCCC: Quý khách xem ==> Tại đây

Giấy phép quy hoạch: Quý khách xem ==> Tại đây

Giấy phép xây dựng: Quý khách xem ==> Tại đây

Quyết định thành lập công ty cổ phần: Quý khách xem ==> Tại đây

Quyết định chủ trương đầu tư: Quý khách xem ==> Tại đây

Quyết định điều chỉnh bổ sung: Quý khách xem ==> Tại đây

Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường: Quý khách xem ==> Tại đây

Thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Quý khách xem ==> Tại đây

Thông báo diện tích: Quý khách xem ==> Tại đây

Văn bản kỹ quỹ: Quý khách xem ==> Tại đây

Báo cáo: Quý khách xem ==> Tại đây

 

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  

Sự kiện ra mắt Florence