Tiến độ

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 27/10/2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình 27/10/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 10.2018. Hiện tại dự án đã được cất nóc, xây ngăn tường bên trong

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 02/07/2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 02/07/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 7.2018. Hiện tại dự án đã được đổ sàn tầng 10, vượt tiến độ thi công

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 12/05/2018. Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 12/05/2018.

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 5.2018. Hiện tại dự án đã được đổ sàn tầng 4, chuẩn bị lên cột tầng 5.

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 1.2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 1.2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình - Trần Hữu Dực tháng 1.2018.

Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực ngày 2/11/2017 Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực ngày 2/11/2017

Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực cập nhật ngày 2/11/2017
Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Mr Ngọc: 0989 446 826

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0944 446 826

 

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  

Sự kiện ra mắt Florence